Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stand van zaken kerkgebouwen (januari 2024)

Voortgang werkzaamheden

Eén van de opdrachten die de kerkenraad aan de commissie kerkgebouwen heeft gegeven is: zet de voor- en nadelen van beide kerkgebouwen op een rij. Om deze voor- en nadelen te kunnen bepalen, heeft de commissie hiervoor een zogenaamd “afweegkader” opgesteld. Dit is opgesteld naar een voorbeeld van de landelijke PKN. In dit afweegkader worden alle punten, die van belang zijn om tot een goed advies te komen, naast elkaar gezet. Door een rapportcijfer aan deze punten toe te kennen, wordt dan bepaald hoe deze punten bij KC Het Anker en KC Irene scoren. Het afweegkader werd door de commissie tijdens de laatste gemeentevergadering al toegelicht. In een volgende kerkbode wordt hier nogmaals nadere uitleg over gegeven en wordt aangegeven wie deze rapportcijfers geeft.

Hooravonden

Voor de eerste hooravond op 10 januari 2024 hebben zich 15 gemeenteleden opgegeven. Vanwege de beschikbare ruimte op deze datum, is in overleg met de koster besloten deze avond in Kerkelijk Centrum Irene te houden. De commissie kerkgebouwen heeft vier groepjes van twee commissieleden gevormd. Deze groepjes gaan in gesprek met telkens twee gemeenteleden en één keer met één gemeentelid. Tijdens deze gesprekken kunnen degenen die zich aangemeld hebben hun mening over de toekomst van de kerkgebouwen meedelen.  

Voor de tweede hooravond, die gehouden wordt op 6 februari 2024, hebben zich inmiddels 13 personen opgegeven.  Wanneer u zich als nog wilt aanmelden voor deze avond kan dat nog tot uiterlijk 25 januari 2024.

U kunt zich opgeven door een email te sturen naar kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl. Via dit emailadres kunt u ook eventuele vragen of reacties geven.

U wordt vriendelijk verzocht ook uw telefoonnummer en/of emailadres te vermelden, zodat het tijdstip waarop u wordt verwacht, kan worden meegedeeld.

Telefonische opgave kan ook, eveneens uiterlijk 25 januari 2024. Neem dan contact op met Anne Visserman, tel. 06-19154490

<< Terug