Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Stand van zaken kerkgebouwen (december 2023)

Uitkomst gemeenteavond 29 november 2023
De commissie heeft tijdens de gemeenteavond een toelichting gegeven op de voortgang van de werkzaamheden. Bij de toelichting werd  gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie. Deze presentatie kunt u nakijken onder de nieuwsberichten van deze website. Tijdens de presentatie gingen diverse leden van de commissie kerkgebouwen in op de vijf opdrachten/vragen die aan de commissie zijn meegegeven. De presentatie en de stand van zaken werd  door de aanwezige gemeenteleden goed ontvangen. Gedurende de presentatie konden op diverse momenten vragen gesteld worden en deze werden zo goed als mogelijk door de commissieleden beantwoord. Diverse gemeenteleden spraken hun waardering uit voor de aanpak van de commissie en de voortgang. Het streven is om tijdens de gemeentevergadering van 24 april 2024 het eindadvies te presenteren.

Hooravonden
Zoals al diverse keren is aangekondigd worden er op 10 januari 2024 en 6 februari 2024 hooravonden gehouden. De avonden beginnen om 19.30 uur. Vanwege de beschikbare ruimte op deze data is in overleg met de koster besloten om beide avonden in Kerkelijk Centrum Irene te houden. Zulke hooravonden zijn ook gehouden tijdens het federatie- en fusietraject van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk naar de Protestantse gemeente te Vroomshoop. Tijdens deze avonden willen de leden van de commissie graag uw mening over de toekomst van de kerkgebouwen aanhoren. In kleine groepjes of individueel wordt over de toekomst van de kerkgebouwen gesproken. De avonden worden opgedeeld in tijdsblokken van een half uur.

Het is gewenst dat u zich uiterlijk 2 januari 2024 voor één van de hooravonden opgeeft, zodat de commissie ongeveer weet hoeveel personen aan de avond zullen deelnemen

U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaand strookje en deze in  de brievenbus bij één van  beide kerkgebouwen te doen.

U kunt zich ook opgeven door een email te sturen naar kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl. Via dit emailadres kunt u ook eventuele vragen of reacties geven.

U wordt vriendelijk verzocht ook uw telefoonnummer en/of emailadres te vermelden, zodat het tijdstip waarop u wordt verwacht, kan worden meegedeeld.

Telefonische opgave kan ook, eveneens uiterlijk 2 januari 2024. Neem dan contact op met Anne Visserman, tel. 06-19154490

 


Opgavestrookje hooravonden commissie kerkgebouwen

Hierbij geeft/geven

……………………………………………………. (naam)

……………………………………………………..(adres)

……………………….…………………………… (woonplaats)

……………………………………………………..(email)

………………………………………………………(telefoonnummer)

zich op voor de hooravond op

0             10 januari 2024
0             6 februari 2024

en komt/komen met ..… personen.

<< Terug