Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Samen de schouders eronder!

Hoewel er al gezamenlijk vergaderd wordt en op andere terreinen al heel nauw wordt samengewerkt hebben wij als Protestantse gemeente te Vroomshoop nog steeds 2 kerkenraden. En om als kerkenraden optimaal te kunnen werken is het van belang dat er voldoende ambtsdragers zijn. Aangezien de bevestiging van ambtsdragers in kerkelijk centrum Irene al in september plaatsvindt en in Kerkelijk Centrum Het Anker pas in december richten wij ons eerst op vervanging voor aftredende ambtsdragers van de gereformeerde kerkenraad. De leden van de commissie talentenbank zijn al intensief aan het zoeken naar ‘nieuwe’ ouderlingen pastoraat en diakenen. Maar zij willen graag nog meer namen hebben van gemeenteleden die een van deze functies willen bekleden. En daarvoor is uw hulp nodig! Kent u gemeenteleden waarvan u denkt dat hij of zij is heel geschikt voor ouderling of diaken geef dit dan door aan de talentenbank via e-mailadres r.vanderwoude@planet.nl. Maar het kan ook heel goed zijn dat u zelf heel graag deel uit wilt maken van de kerkenraad, neem dan ook contact op via bovengenoemd mailadres. Er zijn voor een voltallige gereformeerde kerkenraad dit jaar sowieso nog
2 ouderlingen pastoraat en 2 diakenen nodig. Denk niet te snel ik kan het niet, ik heb geen tijd. Vaak kunt u meer dan u denkt. Voor een bloeiende kerk zijn enthousiaste gemeenteleden van wezenlijk belang!
 
Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman

<< Terug