Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Protestantse gemeente te Vroomshoop vanaf 8 januari 2017 een feit

Na zo’n 150 jaar gescheiden optrekken gaan de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente van Vroomshoop samen. De gereformeerde kerk ontstond in 1864 op de hoek van de Hoofdstraat en de Julianastraat. In 1984 werd een nieuw kerkelijk centrum aan de Julianastraat betrokken. Het gereformeerde verenigingsgebouw Irene werd toen verkocht. De hervormde kerk ontstond in 1870 aan de Hoofdstraat en bevindt zich nog altijd op dezelfde locatie. Wel hebben er meerdere renovaties in de loop van de jaren plaatsgevonden, waarbij het hervormde verenigingsgebouw Ons Centrum ook werd betrokken.

Sinds 1995 waren er steeds intensievere contacten en samenwerkingsverbanden tussen beide kerkgemeenschappen in het kader van het Samen op Weg-proces. In het jaar 2000 werd een speciale stuurgroep gevormd om het proces van eenwording te begeleiden. Op 5 januari 2014 werd door vertegenwoordigers van beide kerkenraden een federatieovereenkomst getekend, waarmee de Protestantse gemeente te Vroomshoop in het kader van het landelijk PKN-verband een formele status kreeg. De laatste jaren was er een grote en een kleine kerkenraad, die nu onder leiding staat van de voorzitters Henk Nieboer en Gerda de Olde. Op zondag 8 januari 2017 wordt er in Vroomshoop kerkgeschiedenis geschreven. Tijdens een dienst in het Kerkelijk Centrum Irene aan de Julianastraat wordt de officiële oprichtingsacte voor de vorming van de Protestantse gemeente te Vroomshoop getekend door de bevoegde kerkbestuurders in het bijzijn van notaris mr. dr. R.E. Brinkman. In deze feestelijke dienst, die om 9.30 uur begint, gaan de plaatselijke predikanten ds. D.A.J. Kroeze en ds. F. Schipper voor. Organist Alice Oosterveen en trompettist Johan Vos zorgen voor de muzikale begeleiding en omlijsting. Na afloop is er koffie drinken en iets lekkers erbij en de kinderen versieren dan hun eigen cup cakes. In de kerk hangen vele vlaggetjes, die ter gelegenheid van de fusie van toepasselijke teksten zijn voorzien door gemeenteleden.

Op zondagmiddag 8 januari wordt om 17.00 uur de middagdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat in Vroomshoop. Ook die feestelijke dienst staat in het teken van de fusie en wordt geleid door de plaatselijke predikanten ds. J.A. Antonides en ds. J.A. Droogendijk. Het christelijke mannenkoor Vroomshoop verleent onder leiding van dirigent Gezinus Veldman haar medewerking aan deze dienst. Jan Labrijn bespeelt het kerkorgel. Er wordt afscheid genomen van vijf ambtsdragers en er wordt een nieuwe diaken bevestigd. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met voor iedereen een hapje en een drankje.

Door deze fusie tot Protestantse gemeente te Vroomshoop telt de nieuwe kerkgemeenschap iets meer dan 3850 leden.

brochure protestantse gemeente te vroomshoop

<< Terug