Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Protestantse gemeente te Vroomshoop een feit

Na 150 jaar gescheiden optreden werd op zondag 8 januari 2017 kerkgeschiedenis geschreven in Vroomshoop. De lokale hervormde gemeente en de gereformeerde kerk fuseerden en daarvan waren vele kerkgangers in KC Irene en KC Het Anker getuige. Beide kerken waren tijdens de diensten feestelijk versierd en vele hartelijke wensen van jong en oud op de veelkleurige vlaggetjes gaven de stemming prima weer. Liefst 20 jaar duurde het proces van eenwording en verbondenheid tussen beide kerkgemeenschapen en geduld bleek een vrucht van de Geest. Het thema “Hand in hand samen gelovend verder” werd belicht door de plaatselijke predikanten ds. David Kroeze, ds. Frans Schipper, ds. Johan Antonides en ds. Jan Droogendijk.  Voorzitter Henk Nieboer van de kerkenraad sprak van een uitdaging, maar zeker ook van een kans. De vele vrijwilligers werden bedankt voor hun grote inzet, waardoor het behoedzaam gevoerde proces kon slagen. Voorzitter Henk Kerkdijk van de stuurgroep Samen Op Weg, die de evolutie naar een federatie en fusie intensief begeleidde, beschouwde de periode van zeven jaar als een rijping, die nodig was om naar elkaar toe te groeien. Notaris mr. dr. Ronald Brinkman uit Hardenberg gaf in het kort uitleg over de juridische gevolgen van deze fusie. In totaal 12 ambtsdragers, door ds. Schipper liefdevol “discipelen” genoemd, zetten vanaf 10.22 uur hun handtekeningen, gevolgd door de notaris, waarvan akte. Daarmee was de nieuwe Protestantse gemeente te Vroomshoop officieel een feit. Dat werd begroet met een spontaan en langdurig instemmend applaus door de aanwezige kerkleden en gasten. Daarbij waren burgemeester Cornelis Visser, voorzitter ds. Karel Hazeleger van de classis Ommen van de PKN en vertegenwoordigers vanuit andere kerkgemeenschappen vanuit de gemeente Twenterand.

De jeugd uit de kindernevendienst had feestelijke mutsen op en de allerkleinsten van de krummeldienst hadden een spandoek gemaakt. De tekst “Hoera, we gaan samen hand in hand” weerspiegelde de feestelijke sfeer van deze historische fusiedag. Het christelijke mannenkoor Vroomshoop onder leiding van Gezinus Veldman werkte mee aan de middagdienst in Het Anker. Bij de ochtenddienst begeleidden organist Alice Oosterveen en trompettist Johan Vos de samenzang, terwijl in Het Anker Jan Labrijn het orgel bespeelde. In Het Anker namen de ambtsdragers Hennie Gielians, Henk Uphoff, Alie Sieders, Jan Ekkel en Jeannette Hoekstra afscheid. Richard Kottier werd als nieuwe diaken bevestigd.

Na de diensten was er een gezellig informeel samenzijn en bleek dat de banden de afgelopen 20 jaar alleen maar gegroeid waren. De Protestantse gemeente te Vroomshoop kent ruim 3875 leden, die op feestelijke wijze nu samen gelovend op weg zijn gegaan.

IMG_9643_edited-1-1 IMG_9633_edited-1-1 IMG_9648_edited-1-1 IMG_9617_edited-1-1 IMG_9608_edited-1-1 IMG_9607_edited-1-1

Meer foto’s zijn te vinden via de volgende link:
https://protestantsvroomshoop.nl/overige/fotoalbum/nggallery/fotoalbum/Fusiedienst-8-1-2017

<< Terug