Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Piramide actie 2022

Piramide/enveloppenactie

 Bestemd voor:
Health Centre Jambur,
stichtingAnakAnak Lombok Timur,
stichting Helpt Roemenië en
adoptiekind YashJaiswarMahesh

 Binnenkort worden de enveloppen weer bezorgd of krijgt u een mail voor de piramide actie. De opbrengst van deze actie is bestemd voor een viertal doelen.

Adoptiekind YashJaiswarMahesh
Het project adoptiekind Marcel John Taka stopt, omdat hij en zijn gemeenschap zelfstandig verder kunnen. We krijgen per 1 oktober 2022 een nieuw adoptie-/sponsorkind: YashJaiswarMahesh uit India. Yash is 6 jaar en woont samen met zijn ouders in de sloppenwijk Dharavi in de stad Mumbai. Hier wonen de mensen dicht op elkaar onder onhygiënische omstandigheden. Met uw bijdrage wordt geïnvesteerd in schoon drinkwater, goed sanitair en werken aan goed onderwijs en de rechten van kinderen en vrouwen.

Stichting AnakAnak Lombok Timur
Onze zus Klaaske en zwager Henk zijn al 12 jaar actief voor deze stichting en willen allereerst laten weten, dat ze blij verrast zijn te horen dat de Protestantse gemeente te Vroomshoop ook dit jaar, de stichting wil opnemen in de piramide-actie. Namens hen heel hartelijk dank! Fam. R. Geerligs.

N.a.v. de situatie op Lombok laten zij het volgende weten:

Onze stichting zet zich al twaalf jaar in voor betere woon- en leefomstandigheden voor kinderen en hun families in het dorp LabuanPandan in Oost Lombok, Indonesië.

Via allerlei evenementen en sponsoracties door het jaar heen proberen we geld op te halen voor de Stichting. Zo gaan op 18 september weer vijf kanjers meedoen aan de Dam tot Damloop ,die dit jaar gelukkig door kan gaan!. Zij lopen 10 Engelse mijlen (16 km.) van Amsterdam naar Zaandam.

De situatie in LabuanPandan is nog steeds zorgelijk. Vanwege corona ligt de economie nog stil en daardoor is er weinig werk. Bovendien zijn er nog steeds nauwelijks toeristen. Normaliter ook een belangrijke bron van inkomsten…
De bevolking heeft het moeilijk. De vragen voor ondersteuning liggen op het moment dan ook op het voorzien in eerste levensbehoeften: waterdichte huizen, sanitaire voorzieningen en medische zorg.

We hebben dit jaar al 22 huisjes kunnen laten bouwen en veel mensen hebben gebruikt gemaakt van de medische post, waar een arts (betaald door de Indonesische overheid) en een verpleegkundige (betaald door onze Stichting) spreekuur houden. Zij onderzoeken de mensen en verstrekken medicijnen. Deze “eerste hulp” voorkomt vaak ernstigere klachten.

Waarvoor wordt de opbrengst van de actie gebruikt?
We gaan de opbrengst van de piramide actie van dit jaar dan ook gebruiken voor het bouwen van huizen, sanitaire voorzieningen en medische hulp aan de allerarmsten in het dorp. Dit in nauw overleg met ons team in LabuanPandan.

Informatie
Voor meer informatie over stichting Anak-Anak Lombok Timur: www.anak-anak-lombok-timur.nl
Bankrekeningnr.: NL67 RABO 0121 3340 15, t.n.v. Anak-Anak Lombok Timur
Warme groet, Henk en Klaaske

Health Centre Jambur
 Vorig jaar ben ik enorm verrast door het fantastische bedrag dat ik via de Piramide Actie voor Health Centre Jambur heb mogen ontvangen. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen die een bijdrage, groot of klein, heeft gedaan te bedanken. Het is hartverwarmend om te merken dat er nog steeds zoveel lieve mensen zijn die mensen in een land ver van ons vandaag willen helpen.

In januari jl. ben ik weer in Gambia geweest en werd ik zoals iedere keer weer geraakt door de gastvrijheid, dankbaarheid en saamhorigheid. Tijdens dit bezoek heb ik een lang en goed gesprek gehad met de dokter van Health Centre Jambur waaruit opnieuw duidelijk werd dat door ons project wij straks een grote bijdrage kunnen leveren aan een gezonder Jambur. De bouw van mijn project(je) is klaar, en er kan nu met de inrichting worden begonnen. Hierbij moet je ook denken aan het realiseren van een douche en toilet. De dokter was erg dankbaar voor hetgeen we tot op heden hebben gedaan en bereikt. Helaas was er ook minder goed nieuws.

Al voordat ik aan ‘mijn gebouw’ ben begonnen was er een start gemaakt met een groter gebouw waar de behandelingen en bevallingen plaats zouden gaan vinden. Dit project werd gefinancierd door mensen van een auto challenge en het gebouw zou inmiddels al lang klaar moeten zijn. Echter hoorde ik tijdens mijn bezoek dat de bouw van de bouw hiervan stil is komen te liggen en dat men geen contact kan krijgen met de mensen van het project. Dit is echt heel teleurstellend en verdrietig nieuws. Als dit gebouw namelijk niet af komt dan kunnen er geen bevallingen plaatsvinden en zal de overheid ook geen artsen en/of zusters naar Jambur sturen. En zonder hen kunnen er geen bevallingen plaatsvinden en zal er geen 24-uur zorg zijn waardoor ook mijn gebouwtje niet in gebruik kan worden genomen.

Op dit moment ben ik zelf zwanger en ervaar ik samen met mijn Gambiaanse partner hoe goed de zorg rondom een zwangerschap in Nederland is. Wij kennen natuurlijk ook de verhalen van familie en vrienden uit Gambia en het contrast tussen beide landen is echt enorm groot. Het veilige gevoel welke ik ervaar door de controles en alle beschikbare zorg tijdens en na de bevalling gun ik de lieve vrouwen in Gambia ook. En dat door de bouw niet alleen zwangere vrouwen betere hulp kunnen krijgen, maar ook kinderen en ouderen maakt het alleen maar mooier!

Lieve groetjes, Marion Lusseveld

Stichting Helpt Roemenië
 Veel mensen zijn Oost Europa al een beetje vergeten.
Totdat de energierekening komt en we zien dat er toch wel veel van ons geld naar Poetin gaat.

Dat brengt hier gezinnen in problemen, absoluut. Maar in Roemenië, met een enorm aantal mensen met heel lage inkomens, nog veel meer! Bovendien zijn de winters daar lang en streng. Hierdoor zijn de mensen daar nog veel meer afhankelijk van “Poetins gas”. Het ziet er daardoor niet best uit voor komende winter. Waar wij kunnen, helpen we met raad en daad: “Zorg voor warme kleren en maak je huis dicht!” Dat klinkt eenvoudig, maar het vergt, naast de juiste instelling, ook tijd en geld. We zijn dan ook erg dankbaar dat ons werk door de piramide-actie gesteund gaat worden. En als u ergens voor wilt bidden, bid dan ook voor vrede!

Hartelijke groet, namens Stichting Helpt Roemenië, Bea Dekker (06-10175828)

 

Alle vier de projecten zijn blij met uw ondersteuning.

U kunt de enveloppe met de acceptgirokaart of de mail vanaf 22 september 2022 in uw brievenbus verwachten.

Uw Diaconie

 

<< Terug