Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Paasgroetenactie 2017

Afgelopen zondag hebben heel veel mensen één of meerdere kaarten meegenomen van de Paasgroetenactie. Daarbij is het niet gelukt om ook iedereen het aparte briefje met tips voor de afzender mee te geven. Daarom hieronder in het kort, nogmaals de instructies:

* Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam

* Op de enkele Nederlandstalige kaarten gewoon in het Nederlands schrijven

* Op de dubbele kaart kunt u uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kan de gedetineerde zelf versturen. Plak er wel een postzegel op! Schrijf de naam die op de kaart staat op de envelop en plak ook hierop een postzegel!

* Hieronder enkele teksten ter bemoediging voor op Engelstalige kaarten

U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten

Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten

Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 18

Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.

De kaarten moeten uiterlijk donderdag 6 april verzonden zijn.

<< Terug