Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Paascollecte

Graag willen wij de paascollecte nog een keer onder uw aandacht brengen. De brieven met de bekende acceptgiro zijn inmiddels rondgebracht.

Zoals u weet kan de kerk uw extra gift heel goed gebruiken. Wij bevelen de collecte daarom van harte bij u aan.

Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u goede paasdagen toe te wensen!

Kerkrentmeesters van Het Anker en Irene.

<< Terug