Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Oproep Open Deur Dienst commissie

Voor een aantal Open Deur Diensten zijn wij enthousiast bezig met de voorbereidingen. We kunnen echter nog wel meer commissieleden gebruiken, en dan met name vanuit kerkelijk centrum Het Anker.

Heeft u/heb jij leuke ideeën voor een avonddienst, of wilt u/wil jij alleen helpen, bent u/ben jij gereformeerd of hervormd, MELD U/JE AAN !!! Graag! Namens de liturgiecommissie, Janke Reiling, tel.644389

<< Terug