Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Onderhoud kerkgebouwen

Af en toe horen wij de vraag: is het wel verstandig om nu geld uit te geven aan het onderhoud van onze kerkgebouwen?

De Colleges van Kerkrentmeesters vinden het hun plicht om de gebouwen goed te onderhouden en zijn van mening dat de plannen voor het onderhoud van Het Anker en voor het buitenschilderwerk van Irene zeker verantwoord zijn. Gelukkig zijn er ook veel gemeenteleden die er zo over denken. Voor het opknappen van de toren van Het Anker is al een groot bedrag aan giften toegezegd en de teller van de actie voor het schilderwerk van Irene staat inmiddels op € 4.300.

Wij, als Colleges van Kerkrentmeesters, gaan ervan uit dat de beide kerkgebouwen nog jarenlang eigendom blijven van onze kerken. Wel is het daarbij van belang dat er jaarlijks voldoende geld binnenkomt om, naast alle andere uitgaven, de kosten van de gebouwen te kunnen betalen. Ieder jaar is het daarom best spannend wat de Actie Kerkbalans gaat opleveren. Wij hopen, dat u ook dit jaar de Actie Kerkbalans weer van harte steunt.

Colleges van Kerkrentmeesters.

<< Terug