Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

november en december 2020

In de morgendienst van 22 november noemden we de namen van de gemeenteleden die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar 2019-2020. Slechts enkele familieleden mochten in de dienst aanwezig zijn en er werd niet gezongen. Toch deden we recht aan wat is geschied.
Zijn we dankbaar voor wat we ontvangen hebben en stellen we ons open voor de troost, die God ons biedt.

U kunt thuis elke dienst meebeleven via Kerkomroep.nl

De scholendienst van 15 november was een gewone kerkdienst.

En er staat een streep door de gemeenteavond. En de thema-avond van V & T van 23 november kunt u wissen uit de agenda.

Worden er geen kniepertjes gebakken.
Geen kerststukjes gemaakt.
Gaat de kerstmarkt in Vroomshoop dit jaar niet door.
Er zal geen Interkerkelijke Kerstsamenzangdienst zijn op 24 december waar iedereen uit volle borst aan mee kan doen.
Wel organiseren we een dienst op 24 december, om 22.00 uur in
KC Het Anker. (zie kerkbode)

Alles is anders omdat er allerlei maatregelen zijn afgekondigd die tot doel hebben de verspreiding van het Corona virus tegen te aan.
Want het is geen griepje! Door voorzichtig te zijn kunnen we het aantal besmettingen terugdringen.

God
Geef ons aandacht voor elkaar,
wijsheid en respect.
Help ons om op onze beurt
iets te betekenen
in het leven van anderen.

De kringloopwinkel “De Ketting” is wel open. Geheel volgens de Coronaregels. Kom eens kijken. Het is er al Kerst! (op anderhalf meter afstand en met een mondkapje bent u van harte welkom)

 

<< Terug