Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Nieuws uit de kerkenraad

In aansluiting op de dankdienst op woensdag 2 november jl. is de grote kerkenraad in Kerkelijk Centrum Irene weer bij elkaar geweest. Het belangrijkste onderwerp van deze avond was de besluitvorming om te komen tot de vorming van één Protestantse Gemeente in Vroomshoop op D.V. 1 januari 2017. Eerst werd door de voorzitter nog teruggekeken op de gemeenteavond van 12 oktober jl. Tijdens die bijeenkomst, die door meer dan 100 gemeenteleden werd bezocht, zijn nog enkele vragen over het samengaan gesteld en beantwoord. Telefonisch zijn maar enkele vervolgreacties gekomen. Ook werd nog ingegaan op het traject dat gevolgd is vanaf de federatie in januari 2014. Hierna besloot de kerkenraad unaniem in te stemmen met het besluit om per 1 januari 2017 over te gaan tot de vorming van één Protestantse Gemeente te Vroomshoop. Een historisch besluit, waarbij ook aangegeven werd dat de kerkenraad zich realiseert dat het voor diverse gemeenteleden een moeilijk besluit is. Toch werd de wens uitgesproken dat ook gemeenteleden zich thuis zullen blijven voelen in onze gemeente. Het is de bedoeling dat tijdens twee diensten op D.V. 8 januari 2017 aandacht aan deze gebeurtenis besteed zal worden. U zult hier ongetwijfeld meer over horen. Het tweede onderwerp van deze vergadering was het vervolggesprek over de deelname van niet belijdende leden aan het Heilig Avondmaal. Hier hebben we al twee bijeenkomsten met gemeenteleden aan gewijd en daarnaast hebben ook diverse gemeenteleden telefonisch en via de mail hun mening kenbaar gemaakt. Helaas is er weinig reactie gekomen van een bepaalde doelgroep nl. de ouders met jongere kinderen. Na een uitvoerig gesprek kwam de kerkenraad tot de conclusie dat er nu nog geen besluit genomen moet worden, maar dat er over dit onderwerp nog verder met de gemeente gesproken zal moeten worden.

Deze belangrijke vergadering werd afgesloten door ds. Schipper met een kort moment van bezinning.

Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

 

<< Terug