Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Nieuws Commissie Talentenbank

Twee talentenbanken waren nog actief voor de “Protestantse gemeente te Vroomshoop”, één voor de voormalige Gereformeerde Kerk en één voor de voormalige Hervormde Gemeente. Deze talentenbanken zijn nu samengevoegd tot één talentenbank, te weten de Commissie Talentenbank.

Voorzitter van de Commissie Talentenbank is Harry Lantink, secretaris is Arie van Tolij en de leden zijn Ellen Bloemhof, Jan Schutte, Gerrit Westerink en Rienk van der Woude. Jan Maathuis fungeert als aanspreekpunt voor deze Commissie naar de kleine- en grote kerkenraad. Wij zijn op dit moment nog in gesprek met enkele gemeenteleden om de Commissie te versterken.

Ben Regeling maakte tot voor kort ook deel uit van deze Commissie, maar heeft onlangs besloten om te stoppen met dit stukje kerkenwerk. Ook langs deze weg willen wij Ben danken voor het werk dat hij heeft verricht voor de talentenbank.

Wij zijn momenteel druk doende om een nieuw talentenbankformulier te ontwikkelen. Het nieuwe formulier zal de sterke kanten van beide formulieren in zich hebben. Dit formulier zal met de komende Actie Kerkbalans worden verspreid onder alle gemeenteleden. Nadere informatie zullen jullie in een volgende uitgave van de Kerkbode kunnen lezen.

In het voorjaar hebben we in beide kerken informatieborden geplaatst met daarop vermeld de actuele stand van vacatures van ambtsdragers en contactpersonen. Een aantal gemeenteleden heeft zich spontaan opgegeven voor één van deze taken. Ook door met gemeenteleden in gesprek te gaan is er bereidheid gevonden voor een taak in het pastoraat (contactpersoon) dan wel diaconaat. De namen zijn inmiddels aan de scriba bekend gesteld. We zijn er echter nog (lang) niet. We kunnen absoluut nog steun gebruiken of zoals het motto luidt van de in 2016 te houden talentenjacht: “Daad bij het Woord voegen“. Voor het beheer van de website is een gemeentelid bereid gevonden om ondersteuning te verlenen, maar we kunnen ook op dit gebied nog wel meer ondersteuning gebruiken. Dus schroom niet en meld je aan.

<< Terug