Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Nieuws Commissie Talentenbank

Kon je in de vorige kerkbode lezen dat de Commissie Talentenbank in gesprek was met enkele gemeenteleden om de commissie te komen versterken. Inmiddels kan worden gemeld dat de commissie voltallig is. Jannette Heideman-Gerrits en Klaas Knol gaan de Commissie ingaande 2016 versterken.

Ook wat betreft de contactpersonen zijn in de afgelopen periode wederom enkele gemeenteleden bereid gevonden om dit belangrijk stukje kerkenwerk op zich te nemen. Prachtig. Er zijn nog wel enkele vacatures, maar toch stapje voor stapje gaan we ons einddoel bereiken. Belangrijk werk, het zijn namelijk de “voelhorens” van onze gemeente, om zo direct contact te kunnen blijven houden met onze gemeente(leden). Schroom daarom niet en neem contact op met één van de leden van de Commissie Talentenbank, om je zo te laten informeren over het werk van het pastoraat (ouderling dan wel contactpersoon). De contactgegevens staan onder aan dit artikel.

Als vermeld in de vorige kerkbode waren we als commissie druk doende om een nieuw talentenbankformulier te ontwikkelen. Het nieuwe formulier is gereed. De voorzijde is voorzien van diverse taken die binnen het kerkenwerk voorkomen. De achterzijde vermeldt diverse talenten, die deels ook op jou van toepassing zullen zijn en die je eventueel zou willen inzetten voor het kerkenwerk. Het formulier zal met de komende Actie Kerkbalans worden verspreid, inclusief een begeleidende brief met nadere uitleg, dit onder het motto van de talentenjacht “Daad bij het Woord voegen”. In de volgende kerkbode meer informatie over deze talentenjacht.

Contactgegevens Commissie Talentenbank:

Ellen Bloemhof, tel. nr. 0546-785285

Arie van Tolij, tel.nr. 0546-672868

Algemene contactadres: talentenbank@protestantsvroomshoop.nl

<< Terug