Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Naamgeving kerkgebouwen

Op de oproep om namen in te leveren voor beide kerkgebouwen is goed gereageerd. In totaal zijn er 23 reacties binnengekomen. Er is inmiddels een werkgroep gevormd, bestaande uit 2 kerkrentmeesters, 2 ouderlingen en 2 diakenen uit beide gemeenten. Deze 6 mensen hebben alle namen ontvangen, zodat zij hieruit een keuze kunnen maken.
Zij zullen hun gezamenlijke voorkeur doorgeven aan de kerkenraad, die hier verder een besluit over zal nemen. Wij houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken.

<< Terug