Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Mantelzorgdag 10 november

MANTELZORGDAG IN VROOMSHOOP

In 2017 is deze dag op vrijdag 10 november.

Ook dit jaar gaan we als diaconie weer op pad om de door U opgegeven  “Mantelzorger” te verrassen met de slogan  “Mantelzorg doe je samen”. We hopen dat het weer net zo’n geslaagde dag zal worden als de voorgaande 13 jaren. Mede door uw medewerking hebben wij in 2016 een bezoekje kunnen brengen aan 128 mantelzorgers. Hoeveel dat dit jaar gaat worden is nu dus ook weer mede afhankelijk van uw medewerking. Ter verduidelijking het volgende: In de hallen van  Irene  en Het Anker staan in de periode 8 oktober t/m 5 november bussen klaar om ingevulde formulieren te deponeren, ook treft u bij de bussen aanmeldingsformulieren U kunt natuurlijk ook bellen naar de volgende telefoon nummers  0546 643147   0f   0546 643758.

De algemene doelstelling van deze “Dag van de Mantelzorg” is om één dag in het jaar speciale aandacht voor mantelzorg te vragen. Daarnaast heeft de dag zich ontwikkeld tot een dag waarop de “Mantelzorgers in Vroomshoop” aandacht krijgen en in het zonnetje gezet worden. Ter oriëntatie voor de in te leveren namen willen we nog even kwijt dat het gaat om mensen die heel veel voor hun medemens doen, ongeacht of ze tot een kerkgenootschap behoren. Het gaat dus niet om zieke mensen maar om diegene die vrijwillig zorg aan hem of haar besteed!Om 10 november onvergetelijk te maken zijn we uw medewerking nodig, geef dus gehoor aan onze oproep! Ongetwijfeld hoort u van de diaconie na 10 november hoe deze dag is verlopen.

<< Terug