Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Lezing Moderne Devotie 2 april

Hierover gaat de lezing op woensdagavond 2 april 2014 in kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27 Vroomshoop.

De aanvang is 20.00 uur.

De sprekers zijn: de heren Bert de Vries en Albert Veld van het Historisch Centrum te Zwolle. 

Moderne Devotie

We gaan een eindje terug in de geschiedenis, tot ongeveer het jaar 1400. Toen ontstond onder leiding van Geert Groote (1340-1384) de Moderne devotie. De IJsselsteden Zwolle(het klooster Windesheim herinnert er aan), Deventer (geboortestad van Geert Grote) en Zutphen waren met deze stroming verbonden. De aanhangers ervan noemden zich Broeders (ook Zusters!) des Gemenen Levens.

Wat was hun doel? Zij wilden een herleving van een persoonlijke, praktische vroomheid. Niet een vroomheid voor jezelf, maar om anderen te helpen. Ze wilden Christus volgen in eenvoud en deemoed.

De beweging bleef niet beperkt tot de Nederlanden, maar waaierde ook uit over Duitsland. Ook Erasmus werd in zijn denken door hen beïnvloed. De voornaamste geestelijke schrijvers van deze Devotie zijn Gerard van Zutphen en Thomas à Kempis (van Kempen) (1380-1471). Met name door het beroemde boek van Thomas, Imitatio Christi, De Navolging van Christus, heeft de Moderne Devotie zijn diepste en wijdste invloed uitgeoefend. 

De commissie Vorming en Toerusting, die deze lezing organiseert,  heet u graag  van harte welkom op deze avond. De toegang is gratis en koffie/thee toe.

<< Terug