Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kleuterdienst 29 oktober

Kom uit de boom!

Op zondagochtend 29 oktober a.s. is er een kleuterdienst in Het Anker. Dit jaar gaat het over Jezus die Zacheüs roept.

Zacheüs is een tollenaar. Hij is gemeen en niet eerlijk. Toch wil Zacheüs graag Jezus zien. Omdat Zacheüs klein is klimt hij in een boom. Wanneer Jezus voorbij komt roept Hij: ” Zacheüs kom naar beneden”. Samen gaan ze naar het huis van Zacheüs.

Jezus laat zien dat Hij er voor iedereen is. Ook voor ons is Jezus er! Ook wanneer wij niet altijd aardig en eerlijk zijn.

Natuurlijk zingen we ook in deze dienst mooie kinderliedjes.

Om een beetje op Zacheüs, de tollenaar, te lijken zal er bij binnenkomst tol (collecte) geïnd worden. (i.p.v. na de dienst).

We hopen op een mooie dienst en vinden het fijn als je erbij bent!kleuterdienst

 

<< Terug