Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkelijk werkers gevraagd!

Aan alle leden van de Protestantse gemeente te Vroomshoop

Met spoed kerkelijke werkers gevraagd!

Beste gemeenteleden,

Gelooft u of gelooft u het wel? Dat eerste geldt voor de leden van een kerkgenootschap: De Protestantse gemeente te Vroomshoop.  Geloven in de opgestane Heer, dat is wat ons samen bindt. Als doeners, als daders van het Woord vormen we samen het fundament van een geloofsgemeenschap in Vroomshoop. Iedereen is hard nodig om dat fundament te vormen en in goede staat te houden. Een kerkelijke gemeenschap is als een huis dat zonder fundament weg zakt. Dat is als wij het wel geloven. God heeft voor zijn Koninkrijk hier op aarde mensen nodig, gewone mensen. Het dreigende gebrek onder ambtsdragers en contactpersonen in onze kerkgemeenschap baart ons ernstige zorgen. Er dienen zich een flink aantal vacatures aan op dit moment, die nog niet zijn ingevuld. Vandaar dat we een beroep op u en jullie doen als gemeenteleden (jong en ouder) om ons team te komen versterken. Wat is er mooier dan samen die kerkgemeenschap te dragen? Als we dat niet doen komt dat werk en de draaglast neer op een veel te kleine groep vrijwiligers en dat is niet wenselijk. Ambtsdrager (ouderling en diaken) en contactpersoon zijn betekent heel gewoon mens onder mensen zijn en samen met onze mede-gemeenteleden lief en leed delen. Juist die hele gewone menselijke ontmoetingen van hart tot hart maken een kerkgemeenschap waardevol. Zo zijn we op elkaar betrokken en dat past bij een geloofsgemeenschap. De inhoud van genoemde functies is bewust zo bepaald dat het niet omvangrijk is. Geen ellenlange vergaderingen dus, maar gewoon en praktisch aan de slag met het gemeentewerk en met de gemeenteleden. Op deze site zijn voornoemde kerkelijke functies kort en bondig weergegeven (voor meer info klik hier). Ook treft u en treffen jullie die functiebeschrijvingen aan op speciale informatieborden bij de entree van KC Het Anker en in KC Irene. Daar wordt ook een barometer geplaatst, waarop weergegeven wordt hoe deze wervingsactie onder de kerkleden verloopt. De gelijkenis van de talenten wordt in de Bijbel als volgt verklaard: gebruik ze! Zo is het ook met het gemeentewerk. We kunnen als kerkelijke gemeente niet zonder die daadwerkelijke steun van onze gemeenteleden. Het maakt de gemeente vitaal en toegerust op haar taken in deze tijd. Doet u, doe jij mee? Is er behoefte aan een nader gesprek over de inhoud van een kerkelijke functie, dan zijn wij daartoe uiteraard te allen tijde bereid. U/jij kunt dan contact opnemen met de volgende personen: Arie van Tolij, Emailadres talentenbank@gmail.com telnr. 0546-672868 of met Ellen Bloemhof , Emailadres ellenbloemhof@hotmail.com telnr. 0546-785285. Dat kan ook met een van uw of jullie contactpersonen.

Van harte hopen we op een positieve respons op deze oproep, zodat we samen met jong en oud(er) het fundament van onze Protestantse gemeente te Vroomshoop per september aanstaande en de komende jaren kunnen versterken.

Doet u, doe jij mee? Alvast van harte welkom binnen een enthousiast team van kerkelijke werkers.

Met hartelijke groeten,

Namens de commissie Talentenbank.

<< Terug