Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli 2020

De richtlijnen vanuit het RIVM zijn verruimd waardoor we vanaf 1 juli weer aanwezig kunnen zijn bij kerkdiensten.

Om de 1,5 meter te kunnen hanteren is er voor gekozen om een maximum van 100 personen per dienst in te stellen.
Binnen onze gemeente wordt dit ingevuld door per zondag 2 diensten te houden, ’s ochtends om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.

Wel is er een uitvoerig protocol dat we als gemeente moeten volgen.
Zo zijn er hygiëne maatregelen, moeten kerkgangers vooraf geregistreerd zijn en wordt zingen afgeraden.

Concreet ziet het er als volgt uit:

 • Aanmelden kerkdiensten.
  Aanmelden kan vanaf maandagavond 18.00 uur tot uiterlijk zaterdagavond 23.00 uur. De bedoeling is dat dit via de website plaatsvindt.
  Ga hiervoor naar protestantsvroomshoop.nl
  Als u zich niet via de website kunt aanmelden, dan kunt u
  bellen met dhr. Jan Becker, telefoon (06) 43 16 37 51, bij voorkeur op maandagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
 • Binnenkomst kerkgebouw.
  Naar alle waarschijnlijkheid is er 1 deur geopend. Bij binnenkomst wordt u ontvangen door de welkomstcommissie die u zal vragen naar uw gezondheid en zal uw aanmelding afgevinkt worden.
  U kunt hier ook uw handen desinfecteren. Uw jas neemt u mee naar de kerkzaal. Het gebruik van de toiletten graag zoveel mogelijk beperken.
 • Kerkzaal.
  Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand. Dit betekent dat u om de bank kunt zitten, met een paar personen per bank. Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen bij elkaar zitten.
  Het kan zijn dat u aanwijzingen krijgt van de koster.
  Om een gevoel te krijgen van 1,5 m kunt u denkbeeldig een arm uitstrekken naar uw buurman en als diegene dat ook doet, dan mag u elkaar niet raken.
  Om elkaar zo weinig mogelijk te passeren wordt de kerk gevuld van voren naar achteren. En bij het verlaten van de kerk gaat dat andersom.
  Graag zoveel mogelijk direct naar buiten lopen om doorstroming in de hal te houden.
 • Tijdens de dienst.
  Helaas is volgens de richtlijnen momenteel geen samenzang mogelijk. Dit wordt op een andere manier ingevuld.
  Collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.
  En neem voorlopig uw eigen pepermunt mee.
 • Kindernevendienst/tienerkerk/krummeldienst/oppas.
  In ieder geval zullen genoemde activiteiten in de eerste weken nog niet plaatsvinden.  Er wordt nog bekeken of de verruiming van het protocol ook ruimte biedt voor activiteiten in andere zalen.

Het kan zijn dat wij door andere richtlijnen vanuit de overheid of door ervaring tijdens de eerste diensten de aanpak nog wijzigen. Wij zullen u hierover via Kerkbode, mededelingen of website op de hoogte houden.

Het is fijn om na deze lange periode elkaar op een zondag weer te ontmoeten. We hopen dan ook, ondanks de beperkende maatregelen, op gezegende en goed bezochte kerkdiensten.
Hetzij in de kerkzaal of via Youtube of kerkomroep.nl.

De kerkenraad.

<< Terug