Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkdiensten vanaf 5 juli

Beste gemeenteleden, wij mogen weer naar de kerk, maar wel onder strikte voorwaarden.

Woensdagavond 3 juni hebben wij, als kleine kerkenraad, voor het eerst weer vergaderd met gepaste afstand in één grote ruimte. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten en met elkaar te praten over het werk binnen onze gemeente. De mooiste beslissing die wij hebben genomen is dat met ingang van 5 juli de kerkdiensten weer bezocht mogen worden.  Natuurlijk is alles nog niet weer zoals voorheen, maar het is een goed begin.

Wij volgen het protocol dat de PKN heeft opgesteld, zie hiervoor http://www.pkn.nl In combinatie met de mogelijkheden in onze kerkgebouwen is hier het volgende uitgekomen. De belangrijkste regels waar wij rekening mee te houden hebben zijn: Er mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een kerkdienst.  Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een kerkdienst te volgen zijn er vanaf 5 juli op één zondag, in hetzelfde kerkgebouw weer 2 kerkdiensten.
Een morgen- en een avonddienst. Om te voorkomen dat er veel te veel mensen komen, moet iedereen zich aanmelden voor een dienst. Vanaf maandagavond, voorafgaand aan de zondag waarop de diensten gehouden worden, kunt u zich via de website of telefonisch aanmelden. Er is plaats voor maximaal 90 gemeenteleden per dienst. Meer hierover volgt in de volgende Kerkbode.

Kerkenraad

<< Terug