Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkbalans “Mijn Kerk in Balans”

Zoals wij u in de vorige kerkbode reeds hebben meegedeeld zal van 17 t/m 27 januari 2016 de jaarlijkse actie Kerkbalans worden gehouden.

Opnieuw vragen wij al onze gemeenteleden bij te dragen aan deze actie. Ieder jaar is weer veel geld nodig voor de instandhouding van de kerk. Daarom doen wij een dringend beroep op u om de kerk financieel te ondersteunen naar draagkracht en indien mogelijk de bijdrage te verhogen. Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Rest ons nog u een heel voorspoedig 2016 te wensen!

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Vroomshoop.

<< Terug