Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkbalans 2017

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. In januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Wij vragen onze gemeenteleden dan ook de kerk te ondersteunen naar draagkracht en indien mogelijk deze bijdrage jaarlijks te verhogen. Iedere bijdrage is welkom en telt mee in het totaal. De opbrengst van deze actie is het fundament onder het werk van onze nieuwe kerk.

Voor de campagne van 2017 is het thema “Mijn kerk verbindt”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Doet u weer mee?

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met woensdag 1 februari 2017.

College van Kerkrentmeesters

 

<< Terug