Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkbalans 2016

Door veel kerken wordt in de maand januari een beroep op de leden gedaan om hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage toe te zeggen. Het motto is dit jaar: “Mijn Kerk in Balans”. Zoals u weet is het niet eenvoudig om de financiën van beide kerken op peil (dus in balans) te houden. Ieder jaar is weer veel geld nodig voor de instandhouding van de kerk.

Wat betekent de kerk voor u?

Dat is een vraag die op veel verschillende manieren beantwoord kan worden. De kerk is de plaats waar we ons geloof belijden, het biedt de mogelijkheid om God te zoeken en te vinden, met elkaar in de eredienst en bij het avondmaal en de doop. We kunnen er bij elkaar troost vinden als er verdriet is, of juist een hechte gemeenschap waar we met elkaar onze dankbaarheid mogen tonen. Het is een plek om samen te komen om te leren en te vieren. Een onmisbare pijler van de samenleving. Onze kerk is een plaats waar uw geloof wordt gevoed en verrijkt door de uitleg van het Woord, door samen te zingen en te bidden. Door de ontmoetingen in de zondagse eredienst en tijdens de vele activiteiten op de andere dagen van de week.

Uw kerk maakt deel uit van een wereldwijde, veelzijdige gemeenschap van gelovigen. Met Christus hulp houden we de kerk in stand en mogen we onze bijdrage leveren. We steunen elkaar op belangrijke momenten, maar staan ook voor elkaar klaar op een normale doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard.

We kunnen die momenten echter niet verzilveren op de bank.

Dat is jammer, want de kerk kost ook geld. Het onderhoud aan de gebouwen, de verwarming, de verlichting, de salarissen van de predikanten en andere medewerkers, pastorale projecten en het ondersteunen van het verenigingswerk. Allemaal kosten om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Wij vragen onze gemeenteleden dan ook de kerk te ondersteunen naar draagkracht en indien mogelijk deze bijdrage jaarlijks te verhogen. Iedere bijdrage is welkom en telt mee in het totaal. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van onze beide kerken. Doet u weer mee?

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Vroomshoop.

<< Terug