Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kerkbalans 2015

Binnenkort staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen we elkaar in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe.

In het nieuwe jaar zal van 18 t/m 28 januari de actie Kerkbalans weer gehouden worden.

Het motto is dit jaar: “Mijn Kerk in Balans”.

Zoals u weet is het niet eenvoudig om de financiën van beide kerken op peil (dus in balans) te houden. Ieder jaar is weer veel geld nodig voor de instandhouding van de kerk. Wat wordt er zoal betaald van de opbrengsten van de actie Kerkbalans? Heel veel, zoals de kosten voor de zondagse dienst, salarissen van beroepskrachten, onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Helaas ligt onze kerkelijke bijdrage ver beneden het landelijk gemiddelde. Dit baart ons grote zorgen. Uw bijdrage is dus onmisbaar! Samen met u hopen wij deze financiën weer in evenwicht te brengen. Wij vragen onze gemeenteleden dan ook de kerk te ondersteunen naar draagkracht en indien mogelijk deze bijdrage jaarlijks te verhogen. Iedere bijdrage is welkom en telt mee in het totaal. De opbrengst van deze actie is het financiële fundament onder het werk van onze beide kerken. Doet u weer mee?

 

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Vroomshoop.

<< Terug