Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Jubileumdienst 6 april

Jubileumdienst startsein viering 150 jaar gereformeerde kerk

In het kerkelijk centrum Irene ging op zondagmiddag 6 april met een speciale kerkdienst de viering van 150 jaar gereformeerde kerk van Vroomshoop van start. Het was op de kop af anderhalve eeuw geleden dat er voor het eerst door de “afgescheidenen langs het kanaal” een samenkomst werd gehouden. De gemeenteleden hadden met bloemen voor een extra fleurige aanblik van het liturgische centrum gezorgd.

Oud-predikant ds. E.C. Kim uit Deventer, die gereformeerd Vroomshoop van 1964 tot 1974 diende, preekte in een ouderwetse zwarte toga met daarbij een baret. De zielenherder liet aloude psalmen zingen. Ds. Kim bepaalde zijn gehoor bij enkele gedenkwaardige momenten in de  gereformeerde kerkhistorie van Vroomshoop. Ook ging ds. Kim op de opdracht van geloof, hoop en liefde en stelde met genoegen vast dat de hervormden en gereformeerden in het kanaaldorp nu op federatieve wijze samen op weg gaan. Het echtpaar Kim bood de kerk drie kaarsen aan. Een witte kaars als symbool van het geloof, een groene kaars voor hoop  en een rode kaars als symbool van de liefde. Ds J.A. Droogendijk van de protestantse kerk in wording te Vroomshoop benadrukte de functie van de kerk als bedehuis voor alle volken. Daarbij geeft het Evangelie al 150 jaar onverminderd troost en richting. “Een waarachtig leven in geloof is al die jaren onze opdracht geweest en is dat nog”, zo stelde ds. Droogendijk vast.

Zijn collega ds. F. Schipper vertaalde het visioen van Johannes in Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde naar een opdracht voor hier en nu. “We kunnen nu over kerkmuren heenkijken en in dankbaarheid terugkijken. Zo mogen we ook samen met vertrouwen verder gaan”, aldus ds. Schipper.

Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus ontbrak als geloofsbelijdenis niet tijdens deze eredienst. De drie predikanten werden door de drie ouderlingen Jans Kamphuis, Henk Masselink en Thea Oosterveen-Tolman naar de preekstoel geleid. De drie voorgangers deden samen de voorbeden en sloten ook in gezamenlijkheid met het uitspreken van de zegen deze gedenkwaardige dienst af.

De collecte werd deze keer met collectezakken aan lange stokken “binnen gehengeld”. Henk Nieboer leidde als ceremoniemeester de dienst, waaraan organiste Alice Oosterveen, violiste Esther van der Schee en pianist Rein Vos van Avezathe meewerkten. Er werd een mooi filmpje getoond, waarin leden van het Historisch Schouwspel in Den Ham de wordingsgeschiedenis van de Synodale kerk van Vroomshoop van de Cocksiaansen in beeld brachten.

Deze week is tot en met vrijdag de expositie 150 jaar gereformeerde kerk van Vroomshoop in het kerkelijk centrum Irene gratis te bezoeken. De openingsuren zijn dagelijks van 10 tot 11.30 uur, van 15.00 tot 17 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens de feestelijke jubileumavond is op woensdagavond 9 april het boek “Van oud naar nieuw begin”over 150 jaar gereformeerde kerk van Vroomshoop gepresenteerd. Aanschaffen en betalen van de luttele prijs van € 10,00 kan tijdens de expositie. Ook kan het lezenswaardige en rijk geïllustreerde boek van 175 bladzijden worden besteld bij Gerrit Westerink, voorzittter van de jubileumcommissie. Zijn telefoonnummer is 0546-643477 en zijn Emailadres is: gerritwillywesterink@telfort.nl

de jubileumcommissie

 2014-04-06_GK_150-1_029-1 2014-04-06_GK_150-2_027-1 2014-04-06_GK_150-2_026-1 2014-04-06_GK_150-2_025-1 2014-04-06_GK_150-2_024-1 2014-04-06_GK_150-2_033-1

 

<< Terug