Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Jeugddienst 8 mei

Psst heb je ’t al ……??!!?? Hoe vaak zeggen we wel niet “Psst heb je ’t al …..??” Vul het zelf maar in. Hoe graag praten we niet over hoe goed wij zelf zijn en hoe fout een ander het doet. Hoe snel laten wij ons niet verleiden om hier aan mee te doen, RODDELEN. Ook in de Bijbel wordt hieraan aandacht geschonken. In de brief van Jacobus zegt hij dat je na moet denken voor je iets zegt. Want onze woorden kunnen mensen kwetsen. En 4 zelfs, in sommige gevallen, kunnen onze woorden dodelijk zijn voor de mensen waarover wij spreken. Het is dus belangrijk om de baas te zijn over je tong. Dominee Schipper zal ons hier meer over vertellen. Muzikaal worden wij begeleid door Root7 uit Den Ham. Het woord Root kan op drie manieren vertaald worden. De eerste betekenis is ‘oorsprong’ ; God is de oorsprong van alles. De tweede betekenis is ‘kern’ ; Jezus is de kern van ons geloof. De derde betekenis is ‘wortel’ ; De Heilige Geest is de wortel van het geloof. Deze drie betekenissen komen samen in het getal 7, dat spreekt van de volmaaktheid van Gods wegen en handelen.

De jeugddienst is op 8 mei in Kerkelijk Centrum Irene en we beginnen om 19.00 uur.

Jullie zijn van harte welkom bij deze dienst! 

<< Terug