Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Inloopspreekuur visitatie 21 januari

 

Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

  

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie

 

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op  21 januari a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Mw. Bunjes- van der Lee  en dhr. G.J. Beunk.

 

Naam: Mw. Ds. G.S. Bunjes – van der Lee                            

adres: Beerninksweg 93,                                                           

woonplaats: 7621XS Borne                                                      

telefoon: 074-2663789                                                              

e-mail: gsbunjes@hetnet.nl                 

                                  

Naam: G.J. Beunk   

adres: Lentfersweg 72

woonplaats:  7461EM Rijssen

telefoon: 061079523 of 0548520573

 e-mail: gjbeunk@solcon.nl

 

Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de beurt.

De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikanten en de kerkenraad. Zij willen ook graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om met de visitatoren te spreken. Dit kan op 21 januari 2015.

van 18.45 uur tot 19.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs stellen als ook u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid van de kerk te zijn?

Weet u van harte uitgenodigd en aanmelding vooraf is niet nodig!       

<< Terug