Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Informatie van de commissie Kerkgebouwen

Voortgang werkzaamheden

Dit keer valt er niet zo heel veel te zeggen over de werkzaamheden van de commissie. De kleine en grote kerkenraad zijn in de afgelopen weken geïnformeerd over de werkzaamheden van de commissie. Het plan van aanpak om te komen tot een advies over de toekomst van de kerkgebouwen is verder uitgewerkt.
De commissie heeft ook een gesprek gehad met de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Nijverdal.

 

Ervaringen Protestantse Gemeente Nijverdal

Deze zomer kwamen de plannen van de Protestantse Gemeente  Nijverdal over de toekomst van de kerken daar in het nieuws. De commissie heeft de voorzitter van de kerkenraad van die gemeente uitgenodigd om te praten over zijn ervaringen met het opstellen van het advies. Dit was een heel nuttig gesprek, waarbij één en ander maal naar voren kwam dat, wanneer er geen dringende financiële redenen zijn, zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid om tot een advies/besluit te komen. Ook de communicatie van het advies en de wijze waarop dat naar buiten werd gebracht, werd als een belangrijk aandachtspunt naar voren gebracht.

Wensen/eisen aan het kerkgebouw

Op het advies dat het college van kerkrentmeesters had opgesteld zijn 27 reacties ingediend. In die reacties worden al wensen en eisen genoemd waaraan het kerkgebouw in de toekomst moet voldoen. De commissie is zeer benieuwd of er binnen de gemeente nog meer ideeën leven waaraan het kerkgebouw moet voldoen. Dus: wanneer er gekozen wordt voor KC Het Anker wat voor werkzaamheden moeten daar dan aan gedaan worden om het kerkgebouw aan uw wensen te laten voldoen en mocht gekozen worden voor KC Irene wat moet daar dan aan gebeuren. De commissie hoort dat graag van u. U kunt uw wensen kenbaar maken op kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl.  

 

Informatie gemeenteavonden en hooravonden

De commissie geeft tijdens de gemeenteavond van 29 november a.s. een tussentijdse rapportage over de voortgang van de werkzaamheden. Op 10 januari 2024 en 6 februari 2024 organiseert de commissie hooravonden. Tijdens deze avonden kunt u vragen stellen en uw mening over de toekomst van de kerkgebouwen meedelen.

 

E-mail commissie

Tenslotte wijzen wij u nog op het e-mailadres kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl.
Hier kunt u suggesties en voorstellen doen, vragen stellen, opmerkingen maken enz. over de werkzaamheden van de commissie.

 

Commissie Kerkgebouwen

<< Terug