Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Informatie over toekomst kerkgebouwen

In de laatste kerkbode heeft de voorzitter van de kerkenraad u geïnformeerd over de voortgang van de toekomst van de kerkgebouwen Het Anker en Irene. Daarin gaf hij aan dat er een commissie aan de slag zal gaan om het onderwerp kerkgebouwen nog eens nader onder de loep te nemen. Hij noemde ook de onderzoeksvragen, de opdracht aan de commissie en de namen van de commissieleden. Aan deze commissie is Henk Kerkdijk toegevoegd, die voorzitter van de commissie zal zijn.

De commissie heeft afgesproken dat u in alle volgende Kerkbodes op de hoogte wordt gebracht over de voortgang van de werkzaamheden van de commissie. Deze berichten worden ook op de website van de kerk geplaatst. De commissie is inmiddels drie keer bij elkaar geweest. De leden van de commissie hebben eerst alle informatie die beschikbaar is gelezen. Aan de hand daarvan hebben zij de informatie en de werkzaamheden in vijf onderdelen opgesplitst:

  • Opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een advies aan de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters en een planning;
  • Het bundelen van de ingediende reacties;
  • Het bij elkaar brengen van de beschikbare financiële informatie;
  • De communicatie van de commissie aan de kerkenraad en gemeente;
  • Onderzoeken van de mogelijke alternatieve bestemmingen voor de gebouwen en omliggende terreinen.


De commissie zet dit in de komende periode op een rij en informeert u in de volgende Kerkbode weer over de voortgang. Om de communicatie voor u met de commissie te vergemakkelijken heeft de  commissie een eigen emailadres laten aanmaken. Hier kunt u terecht met suggesties, voorstellen, vragen, opmerkingen enz. over de werkzaamheden van de commissie. Dit emailadres is: kerkgebouwen@protestantsvroomshoop.nl. 

 

Commissie kerkgebouwen

<< Terug