Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Hulp aangeboden:

Het Diaconaal Platform Twenterand (DPT) is in 2009 opgericht op initiatief van de verschillende diaconieën in Twenterand. Ook de diaconie van de Protestantse gemeente  Vroomshoop is hierbij betrokken.

Hieraan zijn 5 organisaties gekoppeld, de partners van het DPT. Ook bij hen kunt u terecht voor verschillende hulpvragen, en daarom geven we u informatie over deze partners. Voor meer informatie kunt u de websites bezoeken of een diaken benaderen.

www.manna.nuzij ondersteunen Twenteranders die onder het sociaal minimum zijn gekomen door hen tijdelijk te ondersteunen in de primaire levensbehoeften.

www.bootintwenterand.nlzij helpen bewoners van Twenterand met financiële hulp door Schuldhulpmaatjes.

Het lichtpunt Twenterand is er voor verslavingshulp.

www.vluchtelingenwerktwenterand.nlzij dragen bij aan het geestelijke en maatschappelijke welzijn van vluchtelingen in Twenterand.

www.leergeld.nl/twenterandzij voorkomen sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

<< Terug