Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Hoorzitting door de Stuurgroep

Zoals bekend, bereidt de kerkenraad een samenvoeging voor van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente tot één Protestantse kerk te Vroomshoop. De kerkenraad wil graag van  zo veel mogelijk leden weten wat zij daarvan vinden.

Daarvoor houdt namens de kerkenraad de Stuurgroep zitting op: 

woensdagavond  9 september  van 19:00 uur tot 19:45 uur in KC Irene en van 20:00 uur tot 20:45 uur in KC Het Anker

De leden die iets naar voren willen brengen over de voorgenomen fusie, worden met nadruk uitgenodigd om dit op deze avond bij de Stuurgroep te doen. Houdt uw bedenkingen en positieve of negatieve gevoelens niet voor u of uit ze niet alleen in kleine kring, maar maak  deze via de Stuurgroep kenbaar aan de kerkenraad. 

Bij het nemen van het definitieve fusiebesluit en het horen van de gemeenteleden daarover, kan dan ook met uw opvattingen rekening worden gehouden. 

<< Terug