Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Herinnering bijdrage 2015

Beste gemeenteleden,

Het jaar 2015 loopt al weer bijna op zijn einde en uit onze administratie is gebleken dat er nog een aantal gemeenteleden zijn die nog niet al hun toegezegde kerkelijke bijdragen hebben betaald. Het gaat om de volgende bijdragen:

Kerkbalans

Solidariteitskas (€ 10,- per belijdend lid)

Kerkbode (€ 12,- per jaar)

Wij verzoeken u dan ook om bovenstaande bijdragen over te maken op één van onderstaande IBAN rekeningnummers van uw kerk, onder vermelding van het betreffende fonds/abonnement en uw naam.

Hervormde Gemeente IBAN: NL60 FVLB 0635807165

Gereformeerde Kerk IBAN: NL45 RABO 0366605313

Indien u er niet zeker van bent of u wel of niet uw bijdragen hebt voldaan, kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:

Hervormde Gemeente: G.J. Meijerink, tel. 641530,

kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl

Gereformeerde Kerk: J.H. Schutte, tel. 604574,

schutte_henkjan@hotmail.com

College van kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Vroomshoop.

<< Terug