Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Herinnering aan Oud-Vroomshoper Joop Prins

In de leeftijd van 80 jaar is op 1 juli na een langere periode van ziek zijn Joop Prins overleden. In zijn vroegere woonplaats Vroomshoop was de gewezen docent Engels van de christelijke Mavo betrokken bij meerdere maatschappelijke organisaties.  In 1988 nam Joop Prins het initiatief voor de oprichting van het 4 mei comité Vroomshoop. Op het Vredesplein verrees door een actie onder de bevolking en het bedrijfsleven een nieuw monument van vrede, vrijheid en recht, dat in 1990 onthuld werd.  Door z’n verhuizing naar Wierden nam Joop Prins in februari 2007 afscheid als voorzitter en werd vervolgens benoemd als erelid van het 4 mei comité Vroomshoop. Ook was Joop Prins voorzitter van de VVN-afdeling en nog voor kort van seniorenkoor Jubilate in Vroomshoop. Joop Prins was als pro deo medewerker jarenlang actief bij de gereformeerde kerk van Vroomshoop: hij was ouderling (ook nog bij de gereformeerde kerk in Wierden), was medeoprichter van de kringloopwinkel de Ketting, en was actief voor de zending.  Ook was hij actief voor de werkgroep Den Ham-Vroomshoop-Daarle van Amnesty International.

Joop Prins liet zich kennen als een gedreven persoon, die de herwaardering van het herdenken in zijn toenmalige woonplaats Vroomshoop als een belangrijke opdracht in z’n leven zag. De vader van Joop Prins overleed tijdens de Japanse bezetting van het voormalige Nederlands Indië. Die bewogen periode, die hij bewust als jongen mee maakte, heeft Joop Prins zijn leven lang gestempeld en heeft hem tevens geïnspireerd bij z’n activiteiten voor het 4 mei comite. Daartoe behoorde ook de vijfjaarlijkse opvang van de Canadese bevrijders van weleer en vele andere projecten, waarbij ook nadrukkelijk de jeugd werd betrokken.

Op woensdag 6 juli is er een dankdienst voor het leven van Joop Prins gehouden  vanuit de Gereformeerde PKN-kerk, en vond aansluitend de begrafenis in Wierden plaats.  De dankdienst voor zijn leven werd geleid dor ds. P. Dekker. Hij wist zich een Kind van God, zijn Hemelse vader en kon zo in vrede heen gaan.

<< Terug