Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Herhaalde oproep “Bundel Veertigdagentijd 2015”

In een vorig kerkblad hebt u kunnen lezen dat de Commissie Kerkinactie Vroomshoop ook voor 2015 van plan is om in de Veertigdagentijd een boekje te gaan uitgeven. Een boekje dat mede is bedoeld om voor elke dag in de Veertigdagentijd invulling te geven aan een moment van bezinning. Gesteld is dat het daadwerkelijk verschijnen van dit boekje afhankelijk is van de bijdragen die we van jullie als gemeenteleden ontvangen. Er zijn tot op heden slechts enkele bijdragen ontvangen; nog volstrekt onvoldoende om het boekje volledig te kunnen vullen.

Schroom dus niet om nog een bijdrage aan te leveren voor de uitgave van 2015.

Stuur uw bijdrage naar Harry Lantink, Schoolstraat 63, 7686 CM Geerdijk of emailadres hlantink@hotmail.com.

De bijdragen dienen uiterlijk 1 januari a.s. binnen te zijn.

<< Terug