Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Herdenken en vieren na 70 jaar

Op maandagavond 4 mei 2015 wordt stil gestaan bij de gevallen van onrecht en onderdrukking in ons land. Dat gebeurt in Vroomshoop vanaf 19.25 uur op het Vredesplein in Vroomshoop. Bij het monument van vrede, vrijheid en recht speelt het orkest van de Harmonie Vroomshoop koraalmuziek en is er een declamatie, zijn er toespraken, en is er een bijdrage van leerlingen van de Oranjeschool. Er worden kransen en bloemen gelegd, ook door jongeren, die onlangs een bezoek brachten aan het vernietigingskamp Auschwitz. Klokslag acht uur worden twee minuten stilte gehouden.

Bewoners van Vroomshoop worden verzocht om ’s avonds tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen. Het landelijke thema luidt: “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”. Aansluitend aan deze plechtigheid vindt om 20.30 uur in het kerkelijk centrum Het Anker de vijfjaarlijkse bijzondere herinneringsbijeenkomst plaats. Iedereen, jong en oud, wordt daarvoor uitgenodigd. In deze kerk langs het kanaal vond 70 jaar geleden direct na de bevrijding ook een interkerkelijke dankdienst plaats. Ds. F. Schipper gaat in het Anker in op de meerwaarde van herdenken en het orkest van de Harmonie Vroomshoop werkt mee. De collecte aan de uitgang is bestemd voor het organiserende 4 mei comité Vroomshoop.

Op bevrijdingsdag dinsdag 5 mei kan de vlag in top en worden om 11.30 uur bij het activiteitencentrum Het Punt de leden van de loopgroep van de Zandstuve, die het bevrijdingsvuur de avond ervoor uit Wageningen hebben opgehaald, feestelijk verwelkomd. De malletband en majorettes van de Harmonie Vroomshoop begeleiden de lopers vanaf het Vredesplein naar het Belevingsplein bij Het Punt. Aansluitend wordt er in de directe omgeving van Het Punt een speciale overlevensboom geplant, die herinnert aan 70 jaar bevrijding. Om 20.00 uur ’s avonds verzorgt het orkest van de Harmonie Vroomshoop een bevrijdingsconcert in het theater van Het Punt. Dat begint om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Wel moeten daartoe vantevoren kaarten worden opgehaald uit Het Punt of Harry ten Brinke Mannenmode om verzekerd te zijn van een zitplaats.

Op zondag 10 mei is er om 20.00 uur in het kerkelijk centrum Irene om 19.00 uur een interkerkelijke bijeenkomst, waarin “vrijheid” centraal staat.

<< Terug