Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Grote opkomst Oud- en Jongmiddag

Op woensdagmiddag 14 januari jl. werd er een Oud-en  Jongmiddag gehouden in Kerkelijk Centrum Irene.

Met maar liefst 100 kinderen en ruim 40 volwassenen mogen we spreken van een erg geslaagde middag.

We hebben eerst met elkaar bingo gespeeld, er werden heel wat prijzen in ontvangst genomen door jong en oud!
Vervolgens ging Ds. David Kroeze nog een quiz met ons doen.

De foto’s die een goede indruk geven van de drukte en gezelligheid tijdens deze middag volgen nog!

Graag tot volgend jaar.

Namens de projectgroep Protestantse Gemeente in wording. Bertha, Maaike, Hetty en José

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Terug