Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond woensdag 29 november 2023

De begrotingen zijn klaar, de werkgroep advies kerkgebouwen wil u/jou graag bijpraten en het beroepingswerk gaat binnenkort van start, onderwerpen genoeg voor een interessante gemeenteavond.

De volledige agenda ziet er als volgt uit:

Agenda gemeenteavond 29 november 2023, aanvang 19.30 uur in K.C. Anker.

  1. Opening door ds. J.A. Droogendijk
  2. Verslag gemeenteavond 10 mei 2023
  3. Begroting kerk, dhr. F. Dubbink
  4. Begroting diaconie, dhr. V.J. Nieuwlaar
  5. Plaatselijke regeling, (zie website van de kerk)
  6. Pauze
  7. Presentatie kerkgebouwen
  8. Beroepingswerk
  9. Rondvraag
  10. Sluiting door ds. J.C.J. Post

 

De agenda, het verslag van de vorige gemeenteavond en de begrotingen kunnen opgevraagd worden bij de scriba, zie voor de gegevens hieronder.

De plaatselijke regeling staat op de website van de kerk, Plaatselijke regelingen – Protestantse gemeente te Vroomshoop (protestantsvroomshoop.nl)

Wij hopen op een grote opkomst!

Namens de kerkenraad,

Thea Oosterveen-Tolman, scriba

<< Terug