Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond woensdag 24 april 2024

Op woensdag 24 april is er een gemeenteavond in de kerkzaal van  K.C. Het Anker, aanvang 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in de grote zaal.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:                 

  1. Opening door ds. J.C.J. Post
  2. Verslag gemeenteavond 29 november 2023
  3. Jaarrekeningen diaconie en kerk
  4. Beroepingswerk
  5. Pauze
  6. Kerkgebouwen, zie hieronder voor meer informatie.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting door ds. J.A. Antonides

 

De stukken voor de vergadering kunnen opgevraagd worden bij de scriba, www.scriba@protestantsvroomshoop.nl

Namens de kerkenraad,

Het scribaat

<< Terug