Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 5 november

Aangezien de laatste gemeenteavonden in beide kerkgebouwen inhoudelijk al van gelijke strekking waren is besloten om op 5 november een gezamenlijke gemeenteavond te houden. Voorafgaande aan deze avond is er de viering van dankdag in de kerkzaal van Kerkelijk Centrum Irene. Het is daarna maar een kleine stap naar de grote zaal, waar alle aanwezigen na de koffie geïnformeerd worden over onder andere de volgende onderwerpen:
– de begroting van beide kerken, Stichting Irene en beide diaconieën
– het visietraject, wat voor kerk willen we zijn, nu en in de toekomst
– de veranderingen in de plaatselijke regelingen sinds de federatie
– de fusieopdracht van de Stuurgroep
Vervolgens kunt u vragen stellen en uw mening geven over de besproken onderwerpen. Aanwezig zijn betekent actief meedenken en meewerken aan een kerk met
een toekomst.
 
Wij hopen op een grote opkomst!!!
 
Namens de kerkenraad,
T. Oosterveen -Tolman

<< Terug