Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 22 april

Zoals u al in de vorige kerkbode hebt kunnen lezen is er op 22 april 2015 een gezamenlijke gemeenteavond in Kerkelijk Centrum Het Anker.

De penningmeesters zullen dan de jaarcijfers van beide kerken en diaconieën toelichten aan de hand van een PowerPoint presentatie via de beamer.

Natuurlijk liggen er ’s avonds ook enkele uitgeprinte versies van de jaarrekeningen voor u klaar. Dit zullen er echter niet zoveel zijn als voorgaande jaren, want de ervaring heeft geleerd dat het grootste gedeelte hiervan niet gebruikt wordt.

Mocht u van tevoren alles graag willen doorlezen, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik zal dan de jaarrekeningen digitaal naar u toesturen. In overleg is een papieren jaaroverzicht ontvangen ook mogelijk . Hier onder ziet u mijn adresgegevens.

Het tweede agendapunt deze avond is de fusie. Enkele leden van de Stuurgroep praten u bij over de ontwikkelingen richting de fusie.

Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. De aanwezige penningmeesters en leden van de Stuurgroep zullen deze graag willen beantwoorden.

Financiën en fusie dat zijn toch twee heel belangrijke onderwerpen voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente.

Daarom hoopt de kerkenraad op een grote opkomst op 22 april. U wilt deze avond, die om 19.30 uur begint, toch ook niet missen?

Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman

theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl tel. 644516

<< Terug