Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 22 april 2015

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

De onderwerpen die op deze avond aan de orde komen zijn de jaarrekeningen van beide kerken en het in beeld brengen van een denkbare weg naar een fusie.

Zie de volgende kerkbode voor meer informatie.

Namens de kerkenraad,

Thea Oosterveen-Tolman. Scriba

<< Terug