Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 21 mei

Op 21 mei wordt in beide kerkgebouwen de eerste gemeenteavond sinds de federatie gehouden. Een goed moment om het eerste kwartaal van de Protestantse gemeente te Vroomshoop te evalueren. Tevens worden de jaarrekeningen besproken. Dit is ook de reden dat er zowel in Kerkelijk Centrum Het Anker als in Kerkelijk Centrum Irene een avond voor de gemeenteleden is. De financiën zijn immers nog gescheiden. Natuurlijk zal er ook naar de toekomst gekeken worden. Beide voorzitters hebben hun presentaties op elkaar afgestemd, dus op  beide plaatsen zal hetgeen er verteld wordt van gelijke strekking zijn.
 
Kortom een interessante avond voor zowel jong als oud. Let op: in Kerkelijk Centrum Het Anker begint de gemeenteavond om 19.30 uur en in Kerkelijk Centrum Irene om 20.00 uur. Dit heeft er mee te maken dat in Kerkelijk Centrum Irene eerst de geref. kerkenraad nog over de jaarrekeningen vergadert. Wilt u van te voren de financiële resultaten van 2013 inzien, neem dan contact op met Anita Timmer, anitatimmer@planet.nl voor de cijfers van de hervormde gemeente en met Thea Oosterveen, theaoosterveen@home.nl voor de cijfers van de gereformeerde kerk. In beide kerkgebouwen liggen ook enkele geprinte exemplaren voor u klaar.
 
Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman

<< Terug