Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 18 november

Zoals in de vorige kerkbode al vermeld stond is er een gemeenteavond op 18 november.

Deze avond begint om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Irene.

Op de agenda staan de begrotingen van beide kerken, het beleidsplan en de vorderingen richting de fusie. Interessante onderwerpen dus. Vanzelfsprekend kunt u ook vragen stellen aan kerkenraad en stuurgroep.

Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman

<< Terug