Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Gemeenteavond 11 mei

Beste gemeenteleden,

Alvast voor in uw agenda: 11 mei gemeenteavond in Kerkelijk Centrum Het Anker. In de volgende Kerkbode volgt meer informatie over deze avond. Aan de orde komen in elk geval de jaarrekeningen van beide diaconieën en kerken.

Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman, scriba.

<< Terug