Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Geen nieuw jaarboekje

Van de kerkenraad

De kerkenraad heeft besloten om dit jaar geen nieuw jaarboekje uit te geven. Aangezien er wel de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden is er een inlegvel gemaakt met de laatst bekende wijzigingen.

Dit inlegvel vindt u binnenin deze kerkbode. Als u de nietjes verwijderd kunt u het er uithalen en bij uw jaarboekje voegen.

Mocht dit problemen opleveren en wilt u het inlegvel toch graag ontvangen dan kunt u altijd contact opnemen met één van de scriba’s Anita Timmer of Thea Oosterveen-Tolman. Zij kunnen u het inlegvel dan mailen. Zie voor adresgegevens elders in deze kerkbode.

Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman

<< Terug