Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Flyer Jeugdwerk

In het midden van de kerkbode is de flyer opgenomen voorzien van alle jeugdactiviteiten die worden verricht binnen de Protestantse gemeente te Vroomshoop.
Vorig jaar omstreeks deze tijd is in de kerkbode gesteld dat het de bedoeling was om ingaande het seizoen 2014/2015 nog steeds een groot aantal wagons (lees: “aanbod aan jeugdactiviteiten”) te hebben, maar dan wel getrokken door één trein. Achter de schermen is er hard aan gewerkt om dit op de rails te krijgen en dat is gelukt. Vanaf het
seizoen 2014/2015 opereert er één gezamenlijke jeugdraad, geheten de Taakgroep Jeugd. Op de achterzijde van de flyer vinden jullie de namen van degenen die deel uitmaken van de Taakgroep Jeugd en de rol die ze vervullen. In de wagons is aangegeven: de inhoud van de jeugdactiviteit, voor welke doelgroep deze activiteit is bestemd, waar deze activiteit wordt georganiseerd en/of het tijdstip waarop deze activiteit wordt gehouden. Deels betreffen dit gezamenlijke activiteiten. De flyer betreft een zogenaamd bewaarexemplaar voor het seizoen 2014/2015; wellicht handig om deze uit de kerkbode te halen en als“spoorboekje” op een zichtbare plaats thuis op te hangen.

Van de Taakgroep Jeugd

<< Terug