Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Enveloppenactie

Dinsdag 14 juni a.s. houden wij de jaarlijkse enveloppenactie. We komen dan tussen 18.00 en 20.00 uur bij u aan de deur met een enveloppe met de vraag om daar een bijdrage in te doen voor het jeugdwerk van onze beide kerken. Bij Irene een bekend begrip, maar voor Het Anker iets nieuws! … Maar ook weer niet helemaal … want de gemeenteleden van Het Anker kennen de lijstcollecte aan het einde van het jaar; ook bedoeld voor het jeugdwerk. Omdat we op alle fronten bezig zijn om onze gemeenten “samen op weg” te laten gaan, lijkt het ons goed om deze beide inzamelingen samen te voegen. Dat betekent voor de leden van Het Anker dat de lijstcollecte vervalt.

Om bij zoveel mogelijk adressen aan te kunnen bellen, hebben we natuurlijk mensen nodig (jong én oud) die ons willen helpen. Na afloop zorgt Arie in Irene voor een lekker bord patat en iets te drinken. We zien je graag op dinsdag 14 juni vanaf 18.00 uur in Irene.

Hetty Westerink, tel. 64 33 33, henrihettywesterink@kpnplanet.nl

Fenny Vos, tel. 64 31 37, fennyvos@live.nl

<< Terug