Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Enveloppenactie 2016

14 Juni 2016 hebben we onze enveloppenactie gehouden.

Voor de gemeenteleden van “Het Anker” was dit nieuw want deze actie komt in de plaats van de kerstcollecte voor de jeugd aan het eind van het jaar. Helaas is er maar de helft van het aantal straten gelopen omdat we niet voldoende helpers/collectanten hadden. Nu is het de bedoeling dat we in de week van 26 t/m 30 september a.s. het restant van de straten gaan lopen. De opbrengst van deze actie zal bestemd zijn voor het jeugdwerk van beide kerken. Ook hierbij zijn we afhankelijk van uw hulp.

Tijdens de startdiensten zullen er inschrijfformulieren liggen, hierop kunt u zich aanmelden om een straat/wijk te lopen. Mocht u hiervoor niet in de gelegenheid zijn, dan mag u zich ook aanmelden via het volgende mailadres: henrihettywesterink@kpnplanet.nl. Het is de bedoeling dat u maandagavond 26 september 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur een lijstje met adressen ophaalt bij Fam. Westerink, Leeuwerikhof 6. Daarna heeft u de hele week tijd om langs de adressen te gaan om geld op te halen voor het jeugdwerk. Maandagavond 3 oktober 2016 kunnen de lijsten weer ingeleverd worden op bovenstaand adres tussen 18.00 en 20.00 uur.

Mogen we ook op uw hulp rekenen?

Vele handen maken licht werk!

Hartelijk groet, Anja Kleinjan, Fenny Vos, Annet Sanderman en Hetty Westerink

<< Terug