Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Eindejaarscollecte 2016

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen.

Iedereen kent onze kerkgebouwen in ons dorp. Wij hopen dat steeds meer mensen ontdekken dat het gebouw meer is dan een pand. Dat het een levendige gemeenschap herbergt waar iedereen welkom is. Welkom op de zondag, maar ook door de week.

Zo proberen wij te leven met mensen binnen en buiten onze gemeente.

Aan het eind van het jaar blikken wij terug en kijken hoopvol vooruit naar een nieuw kalenderjaar. Een bijzonder jaar omdat we dan samen één gemeente zullen zijn. Ook in 2017 willen wij ons weer laten inspireren door het Evangelie. Wij staan daarbij voor de uitdaging om zowel de jongsten als de oudsten, in en buiten onze gemeente te blijven betrekken bij onze gemeenschap. Daarvoor organiseren we allerlei activiteiten. Verder is het onze taak om er voor te zorgen dat onze Kerken goed onderhouden worden en daarvoor is de opbrengst van de Eindejaarscollecte bedoeld.

U krijgt binnenkort een enveloppe thuis. U kunt dan gebruik maken van de aangehechte acceptgiro. Ook kunt u uiteraard via internet betalen, of uw gift in de collectezak doen.

Wij zeggen u bij voorbaat heel veel dank voor uw onmisbare bijdrage en wensen u veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar!

College van Kerkrentmeesters Het Anker en Irene.

 

<< Terug